Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Inhoud van deze website

Continental Foods Belgium nv selecteert en actualiseert de gegevens op deze website met de grootste zorgvuldigheid. Continental Foods Belgium nv wijst echter elke aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden of fouten van de informatie en het materiaal die deze website bevat af. Wanneer Continental Foods Belgium nv op de hoogte gebracht wordt van fouten of onvolledigheid in de gegevens, dan zal zij deze naar best vermogen zo snel mogelijk verbeteren of aanvullen.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en de volledige inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle teksten, foto’s, merken en logo’s, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van Continental Foods Belgium nv of van met haar verbonden entiteiten. Behalve zoals hierna bepaald is het gebruik van deze inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Continental Foods Belgium nv ten strengste verboden. Continental Foods Belgium nv geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en te gebruiken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Verwerking van persoonsgegevens

Continental Foods Belgium nv, Rijksweg 16, 2870 Puurs zal de persoonsgegevens van de gebruikers van haar website behandelen conform de Wet van 08/12/1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Zij mag de op haar website verzamelde gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten, het uitvoeren van een actie, marktonderzoek en advertenties. U beschikt te allen tijde over een recht op inzage en op verbetering van uw gegevens en over het recht u kosteloos tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden ervan te verzetten en dit bij wijze van schriftelijke kennisgeving aan Continental Foods Belgium nv.

Toepasselijke wetgeving en forum

Uw gebruik van deze website en de onderhavige gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.