Privacy Policy

LEGAAL

Privacyverklaring

De firma Dr. Oetker n.v. (hierna 'Dr. Oetker' of 'wij') respecteert uw privacy. Daarom nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer enz. zeer ernstig.

Deze privacyverklaring informeert over het verzamelen, verwerken en gebruiken (hierna samen ook de 'verwerking') van uw persoonsgegevens, indien en voor zover ze bij gebruik van onze websites in aanmerking komen. De betrokkenen worden ook ingelicht over hun rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Wij zullen bij de omgang met deze gegevens de specifieke wettelijke privacyregels en de onderstaande principes respecteren. Wij hebben talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via onze websites verwerkte persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

In dit document leggen we uit hoe we jouw persoonsgegevens verwerken op onze website www.oetker.be en ons platform op Qualifio.

Het omvat ook de onderstaande profielen op sociale media:

https://www.facebook.com/BakkenMetDrOetker
https://www.facebook.com/DrOetkerPatisserie
https://www.facebook.com/DrOetkerPizzas
https://www.instagram.com/dr.oetkerbelgium/
https://www.instagram.com/dr.oetkerbelgique/
https://www.instagram.com/dr.oetkerpizzabelgium/

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Het volgende bedrijf is verantwoordelijk voor de in deze privacyverklaring beschreven verwerking van uw persoonsgegevens:
Dr. Oetker n.v.
Pegasus Park
De Kleetlaan 7B bus 1
B-1831 Diegem

Tel: 02/725.36.37
Fax: 02/725.39.31

privacy@oetker.be


Ondernemingsnr. BTW BE 0405.670.727

2. Functionaris voor gegevensbescherming

Neem gerust contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens:

Dr. Oetker n.v.
Pegasus Park
De Kleetlaan 7B bus 1
B-1831 Diegem

Tel: 02/725.36.37
Fax: 02/725.39.31

privacy@oetker.be

3. Bijzonderheden over specifieke verwerkingsactiviteiten

Klantenbinding en reclame voor soortgelijke goederen en diensten

We maken ook gebruik van je contactgegevens voor reclamedoeleinden in gevallen waarin we je toestemming daarvoor niet nodig hebben (bijv. voor reclame via de post of direct marketing voor onze eigen soortgelijke goederen en diensten als je een bestaande klant bent).

De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang (art. 6, par. 1, f) AVG). Het is ons gerechtvaardigde belang om zorg te dragen voor onze klanten en informatie te verstrekken over onze producten.

Lees de rubriek 'Recht op bezwaar (art. 21 AVG)' om hierover meer te weten. Je kunt altijd kosteloos bezwaar maken tegen deze verwerking, bijv. door contact met ons op te nemen via de gegevens in de rubriek 'Verwerkingsverantwoordelijke'.

Promoties: verlotingen, getrouwheidsprogramma's en andere promoties

Als je deelneemt aan een loterij, getrouwheidsprogramma of andere promotie (bijv. door een cashback te claimen voor een product dat je in een winkel hebt gekocht) zullen we de gegevens die je hebt verstrekt alleen gebruiken om de promotie te organiseren, tenzij je toestemming hebt gegeven voor andere verwerkingen (zoals voor het ontvangen van onze nieuwsbrief).

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is dat deze noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (art. 6, par. 1, b) AVG). De informatie die je in de verplichte velden van de inschrijvingsformulieren invoert, is noodzakelijk voor deelname aan een promotie (d.w.z. noodzakelijk om een overeenkomst te sluiten). Als je deze informatie niet verstrekt, kun je niet deelnemen aan een promotie.

Contact opnemen en feedback

Je kunt contact met ons opnemen via formulieren of per e-mail. We verwerken jouw gegevens dan om je te kunnen antwoorden. Dat is dan ook ons gerechtvaardigde belang voor deze gegevensverwerking. De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang (art. 6, par. 1, f) AVG).

Nieuwsbrief

Je kunt je inschrijven op onze nieuwsbrief. We verwerken jouw gegevens dan om je e-mails te sturen en om na te gaan welke e-mails je opent. De rechtsgrond voor deze verwerking is je toestemming (art. 6, par. 1, a) AVG). Je kunt je toestemming voor toekomstige verwerking op elk moment intrekken, bijv. door te klikken op de link 'uitschrijven' in een van onze nieuwsbrieven.

We versturen e-mails via Salesforce. Salesforce Marketing Cloud, Salesforce.com Germany GmnH. Het Salesforce Data Centrum is gevestigd in Frankfurt, Duitsland. Salesforce verwerkt jouw gegevens namens ons (gegevensverwerker).

Serverlogbestanden

Als je onze website bezoekt of onze app gebruikt, verwerken we je gegevens in serverlogbestanden. Deze gegevens zijn afkomstig van je eindapparaat en kunnen persoonsgegevens bevatten. In het bijzonder verwerken we de volgende gegevens:

 • Het besturingssysteem van je eindapparaat;
 • De browser die je gebruikt (bij toegang tot de website);
 • De naam van je internetprovider;
 • Je IP-adres;
 • De datum en het tijdstip van toegang;
 • De bezochte pagina's en zoektermen (indien van toepassing);
 • De website die je naar de onze heeft verwezen ('referrer'; bij toegang tot de website).

Deze verwerking is noodzakelijk om de functionaliteit van onze website en/of app te garanderen, om de inhoud en beschikbaarheid van onze website en/of app te optimaliseren en om de nodige informatie te verstrekken aan overheidsinstanties in geval van een cyberaanval. Dat is dan ook ons gerechtvaardigde belang voor deze gegevensverwerking. De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang (art. 6, par. 1, f) AVG).

Doorgaans wissen we deze gegevens na 14 dagen, behalve in geval van misbruik. In dat geval verwijderen we de gegevens pas nadat de administratieve of gerechtelijke procedure is afgesloten.

Opmerking over de gegevensverwerking in de Verenigde Staten

Voor de doeleinden van 'Analyse en personalisatie: tracking' werken we samen met technologieleveranciers (gegevensverwerkers) en kunnen we de doorgave van je persoonsgegevens aan verwerkers in de Verenigde Staten niet uitsluiten.

Daarnaast werken we ook voor '(Re)marketing en gegevensuitwisseling met derden' en '(Re)marketing en gegevensuitwisseling met derden via e-mailadressen/telefoonnummers' samen met partners. Ook dan kunnen we de doorgave van je persoonsgegevens aan verwerkers in de Verenigde Staten niet uitsluiten.

In de mate van het mogelijke geven we onze technologieleveranciers de opdracht je persoonsgegevens te verwerken in datacentra binnen de Europese Unie.

Maar als deze technologieleveranciers of partners ook een vestiging in de Verenigde Staten hebben of daar vertegenwoordigd worden door andere bedrijven van hun groep, kunnen we niet uitsluiten dat de veiligheidsdiensten in de VS toegang krijgen tot je persoonsgegevens. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren met toegang op afstand of op grond van een wettelijk bindend bevel aan onze technologieleverancier of partner. Zo kun je het risico lopen dat de veiligheidsdiensten in de VS zich zonder specifieke reden en op grote schaal toegang verschaffen tot je persoonsgegevens, en dat je daartegen in de Verenigde Staten wellicht geen doeltreffende juridische stappen kunt ondernemen.

Tracking en cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën die informatie opslaan op je eindapparaat of toegang hebben tot dergelijke informatie voor de volgende doeleinden:

 • Onze website en/of app aanbieden;
 • Analyse en personalisatie: tracking
 • (Re)marketing en/of gegevensuitwisseling met derden.

Onze website en/of app aanbieden

We maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om bepaalde functies van onze website en/of app te garanderen. Dat is strikt noodzakelijk om onze website en/of app te kunnen aanbieden. Door dat te doen, kunnen we bijvoorbeeld:

 • Je voorkeurstaal op onze website en/of app of soortgelijke instellingen opslaan voor je volgende bezoek;
 • Verzoeken aan onze website en/of app over meerdere webservers verdelen (load balancing);
 • Een uniforme context (sessie) bieden voor meerdere verzoeken aan onze website en/of app, om met aanmelding beveiligde delen van onze website of afrekenings- en/of betalingsprocessen te vergemakkelijken;
 • Je toestemming bewaren voor trackingtools en deze volgens jouw keuze activeren/deactiveren.

Ons gerechtvaardigde belang voor deze verwerkingsactiviteiten is de ononderbroken bruikbaarheid van onze website en/of app en het garanderen dat gebruikersinteracties daadwerkelijk aan een geauthentiseerde gebruiker worden gekoppeld.

De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang (art. 6, par. 1, f) AVG).

Analyse en personalisatie: tracking

We maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om het gebruikersgedrag op onze website en onze app te beoordelen en ze op basis daarvan aan te passen.

Als je daarvoor toestemming hebt gegeven, verwerken we informatie over je eindapparaat en browser (website) telkens wanneer je naar onze website surft of onze app gebruikt. Zo kunnen we bijvoorbeeld achterhalen welke je taalinstellingen zijn op onze website/app, of je een smartphone of een desktopcomputer gebruikt of vanuit welk land je onze website bezoekt of de app gebruikt.

Daarnaast verwerken we informatie over je interactie met onze website/app, bijv. van waar je naar onze website/app bent verwezen, hoelang je onze website/app gebruikt en hoe je verder surft via afzonderlijke subpagina's. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan of je ons hebt gevonden via een zoekmachine (en met welke zoekterm) of een advertentie, hoelang je de inhoud op een bepaalde pagina hebt bekeken en hoeveel pagina's je in totaal hebt bezocht.

We maken van deze informatie gebruik om het gebruikersgedrag op onze website en app te analyseren en beide dienovereenkomstig te optimaliseren. In sommige gevallen bieden we aan individuele (groepen van) gebruikers verschillende versies van onze website aan en maken we gebruik van cookies of soortgelijke technologieën om te na te gaan welke versie je op welke manier gebruikt.

De rechtsgrond voor deze verwerking is je toestemming (art. 6, par. 1, a) AVG). Je kunt je toestemming voor toekomstige verwerking op elk moment intrekken of wijzigen door je trackinginstellingen te wijzigen. Daarnaast kun je de instellingen van je browser voor cookies en soortgelijke technologieën wijzigen.

We maken gebruik van de volgende producten voor analyse en personalisatie:

Google Analytics en Google Optimize (website)

Google Analytics en Google Optimize worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Google verwerkt je gegevens namens ons (gegevensverwerker). Onze configuratie van Google Analytics en Google Optimize staat niet toe dat Google gegevens gebruikt die zijn verzameld via Google Analytics of Google Optimize om producten en diensten van Google te verbeteren.

Kijk hier voor meer informatie over de cookies die Google Analytics gebruikt en hun respectievelijke bewaartermijnen. Google Optimize maakt ook gebruik van cookies die door Google Analytics worden ingesteld (kijk hier voor meer informatie).

Google wordt in de Verenigde Staten vertegenwoordigd door een andere vennootschap van dezelfde groep (met name door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) in de hoedanigheid van gegevensverwerker. We kunnen de doorgave van je persoonsgegevens aan deze verwerker in de Verenigde Staten dan ook niet uitsluiten.

Google Firebase Analytics (app)

Google Firebase Analytics wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Google verwerkt je gegevens namens ons (gegevensverwerker). Onze configuratie van Google Firebase Analytics staat niet toe dat Google gegevens gebruikt die zijn verzameld via Google Firebase Analytics om producten en diensten van Google te verbeteren.

Google wordt in de Verenigde Staten vertegenwoordigd door een andere vennootschap van dezelfde groep (met name door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) in de hoedanigheid van gegevensverwerker. We kunnen de doorgave van je persoonsgegevens aan deze verwerker in de Verenigde Staten dan ook niet uitsluiten.

(Re)marketing en gegevensuitwisseling met derden

We maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om het bereik van onze advertentiecampagnes te beoordelen en om na te gaan hoe gebruikers die via onze reclameadvertenties onze website/app hebben bezocht onze diensten gebruiken. We maken ook gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om na te gaan welke gebruikers via onze website/app doelgroepen of zogenoemde 'audiences' opstellen en om deze doelgroepen op andere onlineplatforms aan te spreken met advertenties op maat.

We geven deze informatie ook door aan derden, die ze ook voor hun eigen doeleinden kunnen verwerken.

Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, houden we bij of je ons via een van onze advertentiecampagnes hebt bereikt en hoe je vervolgens gebruikmaakt van onze website/app. We kunnen bijvoorbeeld bijhouden of je onze app hebt geïnstalleerd nadat je een van onze onlineadvertenties hebt bekeken. We kunnen ook bijhouden welk deel van de gebruikers die een advertentie hebben bekeken, daadwerkelijk inhoud van onze website/app gebruikt. Dat stelt ons in staat om ons advertentiebudget beter te plannen en te beheren.

Daarnaast delen we de gebruikers van onze website/app in doelgroepen in. Doelgroepen zijn gebruikersgroepen die we samenstellen op grond van bepaalde criteria (bijv. alle gebruikers die toegang hebben gehad tot een categorie recepten). Als de gebruikers van een doelgroep ook gebruikers van onze marketingpartners zijn, kunnen we deze gebruikers individueel aanspreken met advertenties (remarketing) op het platform van onze marketingpartner. De informatie over zijn gebruikers in een van onze doelgroepen waarover onze marketingpartner beschikt, kan hij ook gebruiken om vergelijkbare gebruikersgroepen aan ons voor te stellen voor het tonen van advertenties.

Daartoe informeren we onze marketingpartners dat je onze website hebt bezocht of onze app hebt gebruikt en of je pagina's die we hebben opgesteld hebt bezocht of andere acties hebt uitgevoerd (bijv. een account hebt aangemaakt). Onze marketingpartners kunnen deze informatie ook voor hun eigen doeleinden verwerken, bijvoorbeeld om je profiel op hun eigen platform verder te personaliseren.

De rechtsgrond voor deze verwerking is je toestemming (art. 6, par. 1, a) AVG). Je kunt je toestemming voor toekomstige verwerking op elk moment intrekken of wijzigen door je trackinginstellingen aan te passen. Daarnaast kun je de instellingen van je browser voor cookies en soortgelijke technologieën wijzigen.

Onze marketingpartners treden op als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens die ze voor hun eigen doeleinden verwerken. De marketingpartner verstrekt je ook informatie over gegevensbescherming.

We maken gebruik van de volgende producten voor (re)marketing en delen gegevens met de onderstaande derden:

Facebook Pixel (website)

Facebook Pixel wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ierland ('Facebook'). Kijk hier om meer te weten over Facebook Pixel. Bekijk ook het gegevensbeleid van Facebook.

Facebook wordt in de Verenigde Staten vertegenwoordigd door een andere vennootschap van dezelfde groep (met name door Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, VS) in de hoedanigheid van gegevensverwerker. We kunnen de doorgave van je persoonsgegevens aan deze verwerker in de Verenigde Staten dan ook niet uitsluiten.

Google Ads en Doubleclick (website)

Google Ads en Doubleclick worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Kijk hier om meer te weten over de cookies die Google instelt. Lees ook het privacybeleid van Google.

Google wordt in de Verenigde Staten vertegenwoordigd door een andere vennootschap van dezelfde groep (met name door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) in de hoedanigheid van gegevensverwerker. We kunnen de doorgave van je persoonsgegevens aan deze verwerker in de Verenigde Staten dan ook niet uitsluiten.

Google Floodlight (website)

Google Floodlight wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Kijk hier om meer te weten over de cookies die Google instelt. Lees ook het privacybeleid van Google.

Google wordt in de Verenigde Staten vertegenwoordigd door een andere vennootschap van dezelfde groep (met name door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) in de hoedanigheid van gegevensverwerker. We kunnen de doorgave van je persoonsgegevens aan deze verwerker in de Verenigde Staten dan ook niet uitsluiten.

The Trade Desk Pixel (website)

Trade Desk Pixel wordt aangeboden door The UK Trade Desk Ltd., 10th Floor, 1 Bartholomew Close, London EC1A 7BL, Groot-Brittannië ('The Trade Desk'). Bekijk ook het privacybeleid van The Trade Desk (o.a. voor informatie over de bewaartermijnen van cookies) en de mogelijkheid om je uit te schrijven uit de gegevensverwerking door The Trade Desk.

Voor het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd op grond van artikel 45 AVG. Het Verenigd Koninkrijk biedt dus een passend niveau van bescherming voor de verwerking van persoonsgegevens.

The Trade Desk wordt in de Verenigde Staten vertegenwoordigd door een andere vennootschap van dezelfde groep (met name door The Trade Desk Inc., 42 N. Chestnut St., Ventura, CA 93001, VS) in de hoedanigheid van gegevensverwerker. We kunnen de doorgave van je persoonsgegevens aan deze verwerker in de Verenigde Staten dan ook niet uitsluiten.

Facebook App Ads (app)

Facebook App Ads wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ierland ('Facebook'). Kijk hier om meer te weten over Facebook App Ads. Bekijk ook het gegevensbeleid van Facebook.

Facebook wordt in de Verenigde Staten vertegenwoordigd door een andere vennootschap van dezelfde groep (met name door Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, VS) in de hoedanigheid van gegevensverwerker. We kunnen de doorgave van je persoonsgegevens aan deze verwerker in de Verenigde Staten dan ook niet uitsluiten.

(Re)marketing en gegevensuitwisseling met derden via e-mailadressen en/of telefoonnummers

Als je ons je e-mailadres/telefoonnummer hebt verstrekt (bijv. bij deelname aan een loterij of door je aan te melden voor onze nieuwsbrief) en je daarvoor ook toestemming hebt gegeven, zullen we je e-mailadres/telefoonnummer ook gebruiken om doelgroepen op te stellen en om deze op andere onlineplatforms aan te spreken met advertenties op maat.

Om dit te doen, maken we eerst een 'hashversie' van je e-mailadres/telefoonnummer. Dat betekent dat we een digitale weergave maken van je e-mailadres/telefoonnummer. Deze weergave (of 'hash') van je e-mailadres/telefoonnummer kan niet opnieuw worden omgezet naar zijn oorspronkelijke vorm. Zo zetten we het e-mailadres hash@oetker.com bijvoorbeeld om in de hash fddd90f6267d4868a33d07f3d95d7271c7385555156739628eafbed789b862b. Je e-mailadres en/of telefoonnummers worden met deze omzettingsprocedure geanonimiseerd.

We delen de hash van je e-mailadres/telefoonnummer met onze marketingpartners. Als je met hetzelfde e-mailadres/telefoonnummer geregistreerd bent op een van de platforms van onze marketingpartners, kan onze respectievelijke marketingpartner je identificeren als een gebruiker van zijn platform (om dit te doen, zal de marketingpartner de hash die we met hem hebben gedeeld, vergelijken met hashes van de e-mailadressen/telefoonnummers van hun gebruikers die op dezelfde manier zijn aangemaakt). Je wordt dan ingedeeld in een marketingdoelgroep. Doelgroepen zijn groepen van gebruikers die we opstellen op grond van door ons gekozen criteria. Zo kunnen we je aanspreken met advertenties op maat op het platform van onze marketingpartner (remarketing). Onze marketingpartner kan ook aanvullende informatie verwerken over zijn gebruikers die deel uitmaken van een van onze doelgroepen om ons soortgelijke doelgroepen voor te stellen. Onze marketingpartners kunnen deze informatie ook voor hun eigen doeleinden verwerken, bijvoorbeeld om je profiel op hun eigen platform verder te personaliseren.

Als je niet geregistreerd bent op een van de platforms van onze marketingpartners of een ander e-mailadres/telefoonnummer gebruikt, kan de desbetreffende marketingpartner je niet identificeren.

In beide gevallen, na een succesvolle match en als onze hash niet overeenkomt met de hash van de marketingpartner, zal de respectievelijke marketingpartner de hash verwijderen die we hebben doorgegeven.

De rechtsgrond voor deze verwerking is je toestemming (art. 6, par. 1, a) AVG). Je kunt je toestemming op elk moment intrekken.

Onze marketingpartners treden op als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens die ze voor hun eigen doeleinden verwerken. De marketingpartner verstrekt je ook informatie over gegevensbescherming.

We maken gebruik van de volgende producten voor '(Re)marketing en gegevensuitwisseling met derden via e-mailadressen en/of telefoonnummers' en delen gegevens met de onderstaande derden:

Facebook Customer List Custom Audience (aangepaste doelgroep op basis van de Facebook-klantenlijst)

De Facebook Customer List Custom Audience wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ierland ('Facebook'). Bekijk ook het gegevensbeleid van Facebook.

Facebook wordt in de Verenigde Staten vertegenwoordigd door een andere vennootschap van dezelfde groep (met name door Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, VS) in de hoedanigheid van gegevensverwerker. We kunnen de doorgave van je persoonsgegevens aan deze verwerker in de Verenigde Staten dan ook niet uitsluiten.

Google Display en Video 360 Audience list targeting (doelgroeplijst op basis van Google Display en Video 360)

Google Display en Video 360 Audience list targeting worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Lees ook het privacybeleid van Google.

Google wordt in de Verenigde Staten vertegenwoordigd door een andere vennootschap van dezelfde groep (met name door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) in de hoedanigheid van gegevensverwerker. We kunnen de doorgave van je persoonsgegevens aan deze verwerker in de Verenigde Staten dan ook niet uitsluiten.

Twitter List Custom Audiences (aangepaste doelgroepen op basis van de Twitter-lijst)

Twitter List Custom Audiences wordt aangeboden door Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland ('Twitter'). Lees ook het privacybeleid van Twitter.

Twitter wordt in de Verenigde Staten vertegenwoordigd door een andere vennootschap van dezelfde groep (met name door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS) in de hoedanigheid van gegevensverwerker. We kunnen de doorgave van je persoonsgegevens aan deze verwerker in de Verenigde Staten dan ook niet uitsluiten.

Pinterest Audience Targeting via klantenlijsten (doelgroeplijst van Pinterest op basis van klantenlijsten)

Pinterest Audience Targeting via klantenlijsten wordt aangeboden door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ('Pinterest'). Lees ook het privacybeleid van Pinterest.

Pinterest wordt in de Verenigde Staten vertegenwoordigd door een andere vennootschap van dezelfde groep (met name door Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, VS) in de hoedanigheid van gegevensverwerker. We kunnen de doorgave van je persoonsgegevens aan deze verwerker in de Verenigde Staten dan ook niet uitsluiten.

Snapchat Customer List Audiences (doelgroepen op basis van klantenlijsten van Snapchat)

Snapchat Customer List Audiences wordt aangeboden door Snap Group Limited, 77 Shaftesbury Avenue, Londen, W1D 5DU, Verenigd Koninkrijk ('Snapchat'). Lees ook het privacybeleid van Snapchat.

Voor het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd op grond van artikel 45 AVG. Het Verenigd Koninkrijk biedt dus een passend niveau van bescherming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Snapchat wordt in de Verenigde Staten vertegenwoordigd door een andere vennootschap van dezelfde groep (met name door Snap Inc., 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, VS) in de hoedanigheid van gegevensverwerker. We kunnen de doorgave van je persoonsgegevens aan deze verwerker in de Verenigde Staten dan ook niet uitsluiten.

LinkedIn-lijsten om bedrijven en contacten voor LinkedIn Ads aan te spreken

LinkedIn-lijsten om bedrijven en contacten voor LinkedIn Ads aan te spreken worden aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ('LinkedIn'). Raadpleeg ook het privacybeleid van LinkedIn.

LinkedIn wordt in de Verenigde Staten vertegenwoordigd door een andere vennootschap van dezelfde groep (met name door LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS) in de hoedanigheid van gegevensverwerker. We kunnen de doorgave van je persoonsgegevens aan deze verwerker in de Verenigde Staten dan ook niet uitsluiten.

Facebook-pagina

We hebben een Facebook-pagina. De Facebook-pagina wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Facebook'). Bij het gebruik van de Facebook-pagina kunnen persoonsgegevens door Facebook worden verwerkt, waarvoor Facebook en wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld op de pagina 'Bijlage van Facebook inzake verwerkingsverantwoordelijken'.

Alle belangrijke informatie over de gegevensverwerking op de Facebook-pagina vindt u in het gegevensbeleid van Facebook en het cookiebeleid van Facebook.

Daarin staat ook alle informatie over de aard en het bereik van de verwerking van persoonsgegevens en je rechten, zoals het recht op informatie, bevestiging, verbetering, schrapping, beperking, gegevensoverdraagbaarheid en het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking op de Facebook-pagina is het gerechtvaardigde belang van onszelf, van Facebook en zijn klanten om advertenties en aanbevelingen aan te bieden en inzichten en metingen te ontvangen (art. 6, par. 1, f) AVG). Je kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door Facebook (raadpleeg het gegevens- en cookiebeleid van Facebook).

We hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Facebook. We ontvangen geen gegevens van Facebook die ons in staat stellen gebruikers van Facebook-pagina's te identificeren of hun gebruiksgedrag te analyseren. We gebruiken evenmin eigen tools op onze Facebook-pagina die ons in staat zouden stellen dergelijke gebruikers te identificeren of te analyseren.

4. Je toestemming intrekken (art. 7, par. 3 AVG)

Als de verwerking op je toestemming is gebaseerd (art. 6, par. 1, a) AVG) kun je die op elk moment intrekken voor toekomstige verwerking. Je kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens in de rubriek 'Verwerkingsverantwoordelijke' of gebruikmaken van de opties voor het intrekken van toestemming die worden beschreven in de context van een specifieke verwerking.

5. Recht op bezwaar (art. 21 AVG)

Als de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang (art. 6, par. 1, f) AVG) heb je het recht om, op gronden die verband houden met jouw bijzondere situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit geldt ook voor profilering.

Als we persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, heb je het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen in verband met dergelijke direct marketing.

6. Verdere rechten van de betrokkene

Met betrekking tot jouw persoonsgegevens, kun je ook de onderstaande rechten uitoefenen:

 • Recht op toegang (art. 15 AVG);
 • Recht op verbetering (art. 16 AVG);
 • Recht om gegevens te laten wissen ('recht om te worden vergeten'; art. 17 AVG);
 • Recht om de verwerking te beperken (art. 18 AVG);
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG).

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG).

7. Sociale plug-ins

Op onze websites staan koppelingen (links) naar externe sociale netwerken zoals Facebook, Pinterest en Instagram ('sociale plug-ins'). De aan die links toegewezen functies, in het bijzonder de doorgifte van informatie en gebruikersgegevens, worden niet geactiveerd door onze website te bezoeken, maar door op de links te klikken. Klikt u op deze links, worden de plug-ins van de respectieve netwerken geactiveerd en brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers tot stand.

Klikt u tijdens uw bezoek aan onze website op een link, is het mogelijk dat uw gebruikersgegevens aan het respectieve netwerk worden doorgegeven en daar worden verwerkt. Klikt u tijdens uw bezoek aan onze website op een link terwijl u ingelogd bent met uw persoonlijke gebruikersaccount (account) bij het netwerk, kan de informatie dat u onze website hebt bezocht, worden doorgestuurd naar het netwerk en daar in uw account worden opgeslagen. Om te verhinderen dat deze gegevens worden toegekend aan uw account bij het respectieve netwerk, moet u uitloggen van uw account voor u op de link klikt.

Raadpleeg de privacyverklaring van het respectieve netwerk voor alle details over het doeleinde en de omvang van gegevensverzameling door sociale netwerken, alsook over het verder verwerken en gebruiken van uw gegevens en over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy. Alleen het respectieve sociale netwerk is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die start door te klikken op links.

7. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering, vindt niet plaats.

8. Versie

Laatste herziening: augustus 2022